Interview met Wendy Smit

In de aanloop naar het HR-event ‘Toekomstbeelden: ontdekt en verbeeld(t) de toekomst van werk’, gaan we in gesprek met één van de deelnemers, Wendy Smit, HR-manager bij MKB Brandstof.

Al 15 jaar biedt MKB Brandstof ondernemers een autopas om in heel Europa mee te tanken en laden. De organisatie neemt ondernemers de volledige financiële afwikkeling uit handen. Inmiddels telt MKB Brandstof ruim 60 medewerkers en biedt zij een verbreed servicepakket, om de missie te ondersteunen. Die missie is dat alle aangesloten ondernemers klimaatpositief onderweg zijn in 2025.

Kortom; een toekomstgerichte organisatie die op het gebied van techniek en innovatie aan de weg timmert. Voldoende aanknopingspunten om met Smit in gesprek te gaan over de HR-ontwikkeling waar MKB zich op voorbereidt en de uitdagingen die zij in de toekomst ziet.

Toekomstbestendig worden
Smit startte bij MKB Brandstof op het moment dat de transitie werd gemaakt naar een meer platte organisatie. “In de jaren ervoor was MKB Brandstof gegroeid naar een gelaagde organisatie, met een hiërarchische laag met teamleiders en managers. Een organisatiestructuur die niet paste bij de medewerkers en de cultuur en die dus leidde tot onvrede. Het werd duidelijk dat een verandering noodzakelijk was om toekomstbestendig te kunnen zijn. We besloten om het werkgeluk van het personeel één van de belangrijkste speerpunten te maken.”

“De eerst stap was kijken naar het beloningsbeleid en daarvoor in de plaats een model te implementeren dat past bij een wendbare organisatie waar autonomie belangrijk is. “Met het Baarda beloningsmodel en flexibel beloningspakket willen we iedereen zoveel mogelijk stimuleren om zich in de breedte te ontwikkelen. We gunnen iedereen een toekomst!”
De tweede stap was, vervolgt Smit, de invoering van zelfsturende teams, waardoor de managers en teams zich weer konden richten op datgene waar ze goed in zijn; werken aan het kernproduct van MKB Brandstof.”

We gunnen iedereen een toekomst!

Een andere ontwikkeling waarmee MKB Brandstof voorop liep was het hybride werken. Het was al een ‘way-of-working’ ruim voordat corona zijn intrede deed. Dus zelf de vrijheid en autonomie hebben om te bepalen hoe je je werkdag inricht en vanaf welke plek je werkt.

Smit stelt dat het centraal stellen van het werkgeluk van de medewerkers MKB Brandstof in staat stelt met de externe veranderingen mee te gaan. “Juist omdat collega’s de vrijheid en autonomie 100 procent voelen, kunnen zij wezenlijk bijdragen aan waar MKB Brandstof voor staat en mee bezig is. Die vrijheid zouden meer organisaties moeten gaan organiseren.”

Blik op de toekomst
Door het innoverende karakter van de organisatie en door soepel mee te bewegen met veranderingen, lijkt MKB Brandstof klaar voor de toekomst. Is dat ook zo, vragen we Smit? “Ja, voor een deel is dat zo en bevinden we ons in een goede positie.”

Tegelijkertijd ziet Smit uitdagingen in het aantrekken van het juiste personeel. Zeker nu de ‘war for talent’ alleen maar groter lijkt te worden, de eisen aan het personeel hoger worden en de concurrentie toeneemt, wordt binden en boeien van mensen nog belangrijker.
Employer branding is een belangrijk speerpunt waar Smit op in gaat zetten. “Intern gezien worden als een aantrekkelijke werkgever om voor te werken, betekent niet automatisch dat de buitenwereld je ook zo ziet.”

We besloten om het werkgeluk van het personeel één van de belangrijkste speerpunten te maken.

Smit ziet dat – door de toegenomen concurrentie en technische ontwikkelingen – samenwerkingsverbanden met andere organisaties een ontwikkeling is waarop MKB Brandstof ook sterker moet instappen. Smit ziet een kans in het opleiden van IT-personeel. “Het opleiden van specialistische IT-professionals is een langdurig en kostbaar proces waar MKB Brandstof veel ervaring mee heeft. Opleiden als dienst gaan aanbieden is een heel andere afslag, maar interessant om over na te denken.”

Smit is er trots op dat het bij MKB Brandstof draait om de mensen die er werken, want zonder hen hebben ze niets. Zorg goed voor je mensen en zij zorgen goed voor jou. Niet top down, alsjeblieft geen hiërarchische toestanden

Wat betekent een aantrekkelijk werkgever zijn in de toekomst? Wat zijn andere toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op werk en hoe we werk zien? Ontdek en verbeeld de toekomst van werk op 3 februari aanstaande samen met andere HR-directeuren en -managers en meld je aan!